دکلمه ها (سری اول)

دکلمه ها

*آب (خسرو شکیبایی) *صدا کن مرا (خسرو شکیبایی)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*در حسرت آرزو (استاد نورافشان) *مرگ نقاش (استاد نورافشان)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*هیچ چیز (استاد نورافشان) *دوستی (فریدون مشیری)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*که میخواستی برگردی به کودکی؟ (حسین پناهی) *دیوونه کیه؟عاقل کیه؟ (حسین پناهی)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*من میخوام برگردم به کودکی(حسین پناهی) *وهم (حسین پناهی)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*شناسنامه (حسین پناهی) *تو دلت تاریکه (حیسن پناهی)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*شب و روز (حسین پناهی) *سیاه (پرویز پرستویی و حسین پناهی)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*امروز دلم... (پرویز پرستویی) *ماه فتان (پرویز پرستویی)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت

*این دل نوشته ها را...(پرویز پرستویی) *نیستش (پرویز پرستویی)

دانلود دانلود

پخش آنلاین پخش آنلاین

کد برای وبلاگ و سایت کد برای وبلاگ و سایت